Gói Combo Thoại & 3G/4G Viettel

Các gói cước combo thoại kèm data 3G/4G Viettel mới nhất

T50K

200phút & 100SMS nội mạng

50.000đ / 30 ngày

T70K

500 phút & 150SMS nội mạng

70.000đ / 30 ngày

T80K

500phút & 500SMS nội mạng

80.000đ / 30 ngày

B100K

500phút & 600MB tốc độ cao

100.000đ / 30 ngày

B150K

500phút & 1,5GB tốc độ cao

150.000đ / 30 ngày

VTTRE

100phút & 1GB tốc độ cao

50.000đ / 30 ngày

Chỉ dành cho thuê bao nhận được tin nhắn

VTVUI

2.5GB tốc độ cao

250 phút & 100 SMS nội mạng

100.000đ / 30 ngày

Chỉ dành cho thuê bao nhận được tin nhắn

V90

Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút

Miễn phí 50 phút ngoại mạng

2GB/ngày

90.000đ / 30 ngày