Gói Cước 3G/4G Viettel Dcom&Tablet

Tổng hợp các gói cước 3G/4G Viettel dành riêng cho sim Dcom

D50

Dung lượng 3.5G

50.000đ / 30 ngày

D70

Dung lượng 7GB

70.000đ / 30 ngày

D90

Dung lượng 10GB

90.000đ / 30 ngày

D120

Dung lượng 12G

120.000đ / 30 ngày

D200

Dung lượng 20GB

200.000đ / 30 ngày

D300

Dung lượng 45GB / 180 ngày

300.000đ / 6 Tháng

D500

Dung lượng 48GB / 12 tháng

500.000đ / 12 Tháng

D900

Dung lượng 84GB / 12 tháng

900.000đ / 12 Tháng